TEKNİK DANIŞMANLIK

ÜRETİM YÖNETİMİ

İşletmelerde değişim ve iyileştirme sürecinin en önemli ayağı ÜRETİM’dir. ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ, Üretim faaliyetinin planlanması, stokların kontrolü, kalitenin kontrolü, üretim araçlarının tamir-bakımı ve son olarak üretimin kendisinin kontrolünü kapsamaktadır. Sistemli bir üretim yönetiminin belli başlı yararlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Her çeşit kaynaktan daha fazla verim elde edilmesi,
 • Personel iş kayıplarının en aza indirilmesi,
 • Kalitesizlik maaliyetlerinde azalma,
 • Fazla mesai ücretlerinde tasarruf,
 • Personel motivasyonunda yükselme,
 • Sipariş teslim tarihlerinde iyileşme,
 • Stok maliyetlerinin azalması.

MAKİNE EKİPMAN SEÇİMİ ve ANALİZİ

Üretim hatlarına alınacak olan makinelerin sayısı ve fonksiyonlarını belirlerken nelere dikkat ediyoruz?

 • Gerçekten yeni makineye ihtiyacım var mı?
 • Yeni makine almadan evvel, işi dışarda yaptırmayı analiz ettik mi?
 • Gelen makine kapasitemi ne kadar arttıracak?
 • Artan üretimimi satabilecek kapasitem var mı?
 • Piyasada başka koşullarda ekipman bulabilir miyim?
 • Yurtdışından getirsem ne kadara mal olur?
 • Makineye yaptığım yatırım ne kadar zaman sonra başabaş noktasını yakalayacak?
 • Ne zaman kara geçeceğim?
 • Satış sonrası hizmetleri ve bakım faaliyetlerini araştırdım mı?

Bu soruların yanıtları, makina ekipman ihtiyacı belirleme ve karar verme sürecinde önümüzü aydınlatacaktır.

SİSTEM ve VERİMLİLİK ANALİZİ

Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmeniz var. Başlangıçta ürettiğiniz kadar satıyor iyi kar elde ediyordunuz. Piyasada fazla rakip de yoktu. Satış ve pazarlama faaliyetinde hiç zorlanmıyordunuz.

Ancak gün geçtikçe sizin işinizi yapan irili ufaklı işletmeler oluştu, hatta büyük firmalar sizin yaptığınız işi yan-iş olarak yapıp piyasaya sürmeye başladılar. İşleriniz azaldı ve satabilmek için fiyatları indirdiniz, kar marjınız düştü. Tüm bunlar hemen her KOBİ’nin başına gelir.

Günümüz rekabet koşullarında mücadele edebilmek için üretimin sistemli hale geçmesi, satınlamadan sevkiyata kadar olan faaliyetlerin izlenebilir ölçülebilir öngörülebilir düzeye getirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.

NOKTASAL RİSK DEĞERLENDİRME

Firmanızdaki iş akışının kontrol edilerek, mevcut makine ve ekipmanlarınızın; personel, yer seçimi ve teknolojisi iş güvenliğine göre değerlendirilerek rapor sunulur.

Değerlendirme sonucunda riskli görülen makine ve ekipmanların alternatif araştırması yapılarak, personel, yer seçimi ve teknoloji konularında risk değerlendirmesi güncellenir.

En güvenli, ergonomik ve düşük maliyetli çözüm önerileri sunulur.

İŞ GÜVENLİĞİ MÜŞAVİRLİĞİ

Öncesinde İş Kanunu ve 2012 yılından günümüze 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte ülkemizde tehlike sınıfına göre üçe ayrılan “az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıfta olan firmaların iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Güvenlik Kültürü” nü oluşturma amacına ortak olarak 2011 yılından bu yana bakanlığımız ile aynı amacı gütme politikamızı hizmet verdiğimiz firmalarda oluşturmaya çalıştık.

2016 yılından itibaren firmaların iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma zorunluluklarının dışında işletme körlüğü oluşma tehlikesine karşın geliştirilmiş hizmet sistemimiz ile iş güvenliği uzmanınız olsa veya hizmet alsanız dahi, 3. Göz ile bağımsız denetime tabi tutup, geliştirilmesi gereken konuları raporlayarak ayna tutuyoruz. Tarafımızdan sunulan bağımsız iş güvenliği hizmetini, “iş güvenliği müşavirliği” olarak tanımlıyoruz. İş güvenliği müşavirliği içinde tarafımızdan gerçekleştirilen diğer hizmetlerden bazıları; firmalarda iş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, oluşturulması için, yarışma, çeşitli oyunlar (takım kurma vb.), tiyatro ve skeçlerin olduğu sosyal etkinliklerdir. Personellerinizin aktif katılım sağladığı bu tür etkinlikler, iş güvenliğinin ciddiye alınması ve çalışma hayatına güvenlik kültürünün entegre edilmesini sağlar.

İş güvenliği müşavirliği kapsamında; iş güvenliği bileşenleri olan eğitim, kişisel koruyucu donanım, emniyet sistemleri konularında mesleki deneyimlerimizden de faydalanabilirsiniz.

ACİL DURUM YÖNETİMİ ve EĞİTİMİ

Acil durum, afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâllerdir, beklenmedik olaylar olarak tanımlanır. Acil durum yönetiminin firmalarda sağlanmasının amacı ise,

 • Hazırlıklı olmak,
 • Zarar Azaltma,
 • Müdahale,
 • İyileştirme’dir.

Beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmak “acil durum yönetim sistemi” kurmayı gerektirir. Bu sistem, firmaya özgü acil durum planı oluşturmak ile başlar. Planlama firmayı tanımak ile ilgili olduğundan; makine ekipman yerleşimi, kullanılan kimyasallar, depolama, firma çevresinde tehlike oluşturabilecek başka bir tesise yakınlığı vb. ile ilgili konularda ayrıntılı çalışmalar yapılır. Acil durum yönetimi eğitimi her kademedeki personele verilir. Acil durum ekipleri oluşturulur ve göre tanımları acil durum sırasındaki hareket tarzları hakkında eğitim verilir. Yangın ,tahliye, deprem, sağlık müdahalesi konularını içeren her ekibin katılacağı senaryo oluşturularak tüm personelinde dahil olması ile tatbikat gerçekleştirilir.

İzleyen zamanda bilgilerin hatırlanması amacı ile, habersiz tatbikatlar ile acil durumlarda hareket tarzı pekiştirilir.

Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım by Reklam Madeni