İDARİ DANIŞMANLIK

SATIN ALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ

Günümüzün küresel pazarlarında giderek kısalan ürün ömür çevrimleri ve artan müşteri beklentileri işletmelerin dikkatlerini, satınalma süreçlerine ve kullandıkları tedarik zincirlerine yöneltmiştir. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki sürekli gelişim tedarik zincirlerinin ve zincirleri yönetmekte kullanılan tekniklerin sürekli olarak evrimine yol açmaktadır.

 • Yeni dünya iletişim ve ulaşım teknolojisi sayesinde zamanında ve kaliteli hammaddeye ulaşmak daha da kolaylaşmıştır.
 • Daha çok bilgi, daha çok iletişim, daha az maliyet, daha hızlı hareket etme, rekabette öne geçme fırsatı sunmaktadır.

PERFORMANS YÖNETİMİ

İşler ne kadar iyi yapılıyor?

 • Beklenen sonuçlara ne düzeyde ulaşılmaktadır?
 • Gerçekleştirilen işlerin amaçlara katkısı olmuş mu?
 • Bu işlerin kurum performansına etkisi nedir?
 • Doğru yönde iyiye doğru gidiliyor mu?

İşletmenizin en önemli kaynakları, İNSANLAR ve EKİPMANLARDIR. Bu iki unsurun performansı üretiminizi, kalitenizi ve satışınızı doğrudan etkiler. Bu büyük etkiye sahip kaynakların performansını ne etkiler?

 • Nasıl ölçeriz?
 • Nerede iyileştirme yapmalıyız?

İyileştirme yaptığımızda harcadığımız parayı nasıl ve ne kadar zamanda geri kazanacağız? Performans ölçümlerini nasıl yorumlayıp değerlendireceğiz?

Tüm bu soruların muhatabı PERFORMANS YÖNETİMİ’dir.

PLANLAMA VE STRATEJİ

Bir Organizasyonun;

 •  İşini daha iyi yapmasını temin etmek,
 • Kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak,
 • Çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak,
 •  Faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini mümkün kılmak için STRATEJİK PLANLAMA yapılır.
Kısaca stratejik planlama, bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri, geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.

HAKEDİŞ VE MALİYET ANALİZİ

Ölçemediğin şeyi yönetemezsin”

Günümüz iş dünyasının rekabet ortamında, değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve bütçeleme bilgilerinin amaçlara uygun olarak derlenmesi ve yönetim kararlarında daha etkin kullanılması, şirketler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir.

Fiyatlandırma çalışmalarının tümü buna dayanır. Maliyetlerini hesaplayabilen, maliyetler ile iş süreçleri arasındaki sebep sonuç ilişkisini inceleyen, klasik yöntemlerini yerini almış yeni nesil metodları kullanan firmalar, daha gerçekçi fiyatlandırma yapabilmekte, pazarlık gücüne sahip olmakta ve böylece stratejik bir avantaj sağlayabilmektedirler.

Götürü işler yapan KOBİ ‘lerimiz özellikle Hakediş ve İlerleme Raporları ve tabloları hazırlarken kullanacakları doğru argüman ve enstrümanlarla, iş veren firmanın gözünde daha güvenilir, daha tercih edilebilir tedarikçi konumuna geçebilmektedirler.

Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım by Reklam Madeni