EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

EĞİTİM MODÜLLERİ

Yaratıcı drama ile eğitim;
 Davranış değişikliğine dönüşmesini istediğimiz her konuyu yaratıcı drama metodu ile aktarabiliriz. Yaratıcı drama  yöntemi ile sunduğumuz eğitimlerimize ilişkin; iletişim, takım kurma, konsantrasyon, stres yönetimi, vb. gibi kişisel gelişim eğitimlerine ilişkin tanıtım videomuzu https://www.youtube.com/watch?v=VXzgKGe0n1A linkinden ve iş güvenliği konularını içeren yaratıcı drama ile eğitimlerimizin tanıtım videosunu https://youtu.be/j2IoqRp2xBk linkinden izleyebilirsiniz.

Tiyatro ile eğitim;
 Tiyatronun iletişimdeki üstün gücünü kullanarak iş güvenliği kapsamına giren konular ile ilgili tiyatral eğitimler vermekteyiz. Esnek senaryomuz ile firmaların özel kurallarını da dahil ederek size özgü çalışma yapabiliriz. Ayrıca ürününüz ile ilgili veya sosyal sorumluluk projeniz kapsamında çevre, enerji konularında tiyatro oyunu hazırlayabilir ve sunabiliriz.  İnteraktif İş Güvenliği Tiyatromuza ait tanıtım filmini https://www.youtube.com/watch?v=_XOFxxWVAJw&t=12s linkinden izleyebilirsiniz.

Uygulamalı eğitim; 
Ergonomi, deprem, yangın vb. gibi pratik kazanılması gereken konularda uygulanan eğitim yöntemidir. Hareket tarzı uygulamalı olarak verilirken, her katılımcının aktif olarak dahil olması ile refleksin de gelişmesi hedeflenmektedir.

Klasik eğitim; 
İletişim, stres kriz yönetimi, problem çözme, müşteri ilişkileri, konsantrasyon, takım kurma/bir olma vb. gibi kişisel gelişim konuları ile, çevre, enerji, iş güvenliği konularını içeren görsel ve işitsel sunum tekniklerinin uygulandığı eğitim yöntemidir.

EĞİTİM KONULARIMIZDAN BAZILARI

 • Zor İnsanlarla Yaşama (İletişim, Yönetim, Empati vb.)
 • Nezaket ve Duygusal Zeka
 • Mutluluğu Uzaklarda Aramayın
 • Etkin Eylem,Yetkin İnsan
 • Liderler Akademisi(eğitim serisi)
 • Etkili İletişim
 • Müşteri İlişkileri
 • Kurum içi iletişim
 • Takım Kurma / Ekip Ruhu / Birlikte Çalışma
 • Motivasyon, Konsantrasyon
 • Çatışma Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Stres-Kriz Yönetimi
 • Beden Dili/Sözsüz İletişim
 • Planlama-Yönetme
 • Kolaj etkinliği
 • İş’te Beyin
 • Kurumsal Yapılarda Kuşaklar Arası İletişim; X,Y,Z
 • Algı Yönetimi
 • Ünvansız Liderlik
 • Motivasyon 3.0
 • İmaj Yönetimi - Kurumsal Davranış Adabı Etkili İletişim Becerisi
 • Beynimizin Satın Alma Merkezine Yolculuk; Nöromarketing
 • Zaman yönetimi
 • Etkin Karar Alma
 • Müzakere ve İkna Becerileri
 • Kurumsal kültür
 • İş Güvenliği Kültürü
 • Acil durum yönetimi
 • Ergonomi
 • Üretim yönetimi

Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım by Reklam Madeni